ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ref.No: 62056300
Start date: 01.06.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 18.06.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: E.T.V.A
Budget: 1.614,09 €
Scientific Responsible: Prof. GRIGOROPOULOU
Email: lenag@chemeng.ntua.gr
Go to Top