ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ref.No: 61074800
Start date: 15.09.1997
End date: 31.10.1997
Approval date: 02.02.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 29.347,04 €
Scientific Responsible: IOSIF STEFANOU
Email: joseph@central.ntua.gr
Go to Top