ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ 2008-2010

Ref.No: 65172600
Start date: 07.11.2008
End date: 31.12.2015
Approval date: 16.12.2008
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 573.821,15 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top