ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ

Ref.No: 65148803
Start date: 05.12.2006
End date: 05.01.2010
Approval date: 14.12.2006
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 101.704,17 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS TSAMAKIS
Email: dtsamak@central.ntua.gr
Go to Top