ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ref.No: 65190500
Start date: 20.05.2011
End date: 31.12.2017
Approval date: 08.06.2011
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 37.742,33 €
Scientific Responsible: Prof. KOZYRIS
Email: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top