ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΜΜ

Ref.No: 65191000
Start date: 12.10.2011
End date: 31.12.2017
Approval date: 10.11.2011
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 28.787,33 €
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Go to Top