ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 65148807
Start date: 01.09.2006
End date: 31.12.2009
Approval date: 04.01.2007
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 70.429,17 €
Scientific Responsible: Prof. STAMATAKI
Email: stamat@metal.ntua.gr
Go to Top