ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΤΟΥΣ 2011

Ref.No: 65190400
Start date: 01.07.2011
End date: 31.12.2017
Approval date: 22.07.2011
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 33.791,33 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PONIS
Email: staponis@central.ntua.gr
Go to Top