ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65190600
Start date: 21.05.2011
End date: 31.12.2015
Approval date: 22.07.2011
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 32.342,33 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top