ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65148804
Start date: 14.07.2006
End date: 14.07.2009
Approval date: 20.10.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 79.204,17 €
Scientific Responsible: Prof. SPURIDON-SOTIRIOS RAUTOPOULOS
Email: raft@central.ntua.gr
Go to Top