ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΛ 2001-2003 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65116008
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 15.11.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 258.840,00 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top