ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 65083200
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 15.07.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top