ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 63020802
Start date: 01.10.1993
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.09.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: STRIDE, E.O.K.
Budget: 23.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top