ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ref.No: 62143400
Start date: 02.05.2001
End date: 30.09.2002
Approval date: 06.09.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ETHNIKO ASTEROSKOPEIO ATHINON
Budget: 41.085,83 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top