ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΔ & ΕΕ

Ref.No: 65013300
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2007
Approval date: 08.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,73 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top