ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ref.No: 68001300
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 25.06.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 355.099,04 €
Scientific Responsible: EUSTRATIOS GALANIS
Go to Top