ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΑΣ ΨΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

Ref.No: 61080000
Start date: 01.04.1995
End date: 01.04.1997
Approval date: 28.03.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GERASIMOS POLITIS
Email: polit@central.ntua.gr
Go to Top