ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 61097000
Start date: 01.06.1997
End date: 01.06.1999
Approval date: 15.05.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. EUAGGELOS GAZIS
Email: egazis@central.ntua.gr
Go to Top