ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 65103800
Start date: 01.05.2000
End date: 30.11.2001
Approval date: 29.06.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPISEU
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Go to Top