ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ref.No: 62064200
Start date: 15.07.1994
End date: 15.07.1997
Approval date: 15.07.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ETHYL CORP.
Budget: 81.438,01 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top