ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ref.No: 62066301
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 30.11.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ETHYL CORP.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top