ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ref.No: 62111300
Start date: 01.09.1998
End date: 31.08.1999
Approval date: 29.12.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΥΠΕΡ, SUND.DIMON/KOIN.THRIASIOU PED.
Budget: 12.773,96 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPERGELES
Email: bergeles@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top