ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 63054300
Start date: 15.04.1995
End date: 15.04.1996
Approval date: 30.06.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ALTENER, E.O.K.
Budget: 50.250,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top