ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ref.No: 61153500
Start date: 01.03.2004
End date: 30.06.2007
Approval date: 07.05.2004
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, G.G.E.T.
Budget: 57.500,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top