ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΠΕΝΤΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΟΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 67005900
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: BRITE/EURAM, G.G.E.T.
Budget: 13.546,94 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top