ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ

Ref.No: 66002600
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.2006
Approval date: 12.05.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 53.252,93 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. SAMOUILIDIS
Email: msamuel@deslab.ntua.gr
Go to Top