ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Ref.No: 62078300
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 25.04.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, DENCO EPE
Budget: 9.537,79 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GKAZETAS
Email: gazetas@central.ntua.gr
Go to Top