ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Ref.No: 61075100
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 25.04.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,36 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GKAZETAS
Email: gazetas@central.ntua.gr
Go to Top