ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Ref.No: 67002500
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 05.09.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.683,06 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top