ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Ref.No: 61081000
Start date: 16.09.1996
End date: 16.09.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS SIMITZIS
Email: simj@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top