ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ref.No: 61075800
Start date: 02.01.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 28.03.1990
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 22.010,28 €
Scientific Responsible: Prof. KAPSALIS
Email: ccaps@central.ntua.gr
Go to Top