ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ref.No: 61094700
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1998
Approval date: 04.09.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 80.704,33 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top