ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MG(OH)2 ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ref.No: 62064801
Start date: 01.07.1994
End date: 30.06.1996
Approval date: 27.06.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ELLINIKES ETAIREIES
Budget: 37.270,73 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top