ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ref.No: 62253800
Start date: 09.04.2009
End date: 30.09.2009
Approval date: 20.03.2009
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: SUMVOULIO ETHNIKIS ENERGEIAKIS STRATIGIKIS
Budget: 18.802,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top