ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 61100700
Start date: 01.12.1996
End date: 01.12.1998
Approval date: 28.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 7.866,56 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top