ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61050400
Start date: 01.03.1993
End date: 01.03.1995
Approval date: 05.03.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: IOANNIS OIKONOMOPOULOS
Go to Top