ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΩΣ ΑΝΑΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΓΕΦΥΡΩΝ) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62095300
Start date: 01.11.1995
End date: 31.10.1997
Approval date: 04.09.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E.
Budget: 3.595,02 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. KONSTANTINOS TREZOS
Email: ctrezos@central.ntua.gr
Go to Top