ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Ref.No: 62079400
Start date: 01.11.1995
End date: 31.10.1997
Approval date: 30.11.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E.
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top