ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ

Ref.No: 62081300
Start date: 20.02.1996
End date: 20.10.1996
Approval date: 29.02.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 4.108,58 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top