ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (CVD)

Ref.No: 65036300
Start date: 01.05.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 16.06.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KAGKARAKIS
Go to Top