ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ref.No: 65109500
Start date: 01.02.2001
End date: 31.12.2002
Approval date: 10.04.2001
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 32.281,74 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top