ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Ref.No: 63029600
Start date: 01.11.1992
End date: 31.01.1995
Approval date: 03.11.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: JOULE, E.O.K.
Budget: 67.500,00 €
Scientific Responsible: VASILEIOS PAPADIAS
Go to Top