ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 66019800
Start date: 01.03.2013
End date: 28.02.2018
Approval date: 30.04.2013
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 96.150,00 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Description: IMPROVEMENT OF LABORATORY FACILITY/INFRASTRUCTURE OF LABORATORY OF MARINE ENGINEERING,EXTENSION AND MAINTENANCE OF THE EXSISTING LABORATORY INSTALLATION AND DEVELOPMENT OF NEW EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS TO SUPPORT DIPLOMA AND PH.D. THESES.
Go to Top