ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΛΓΟΣΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Ref.No: 61115901
Start date: 09.09.1999
End date: 08.09.2001
Approval date: 22.12.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., TEHNIKI PROST. PERIVAL.
Budget: 10.363,17 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS UFANTIS
Email: dyfantis@central.ntua.gr
Go to Top