ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Ref.No: 61137300
Start date: 17.01.2003
End date: 16.04.2005
Approval date: 06.09.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 11.550,00 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top