ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ref.No: 63060100
Start date: 01.07.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 01.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 35.000,00 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS MAMALIS
Email: mamalis@central.ntua.gr
Go to Top