ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ….

Ref.No: 63102900
Start date: 01.11.1998
End date: 31.05.2001
Approval date: 25.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: INCO, E.O.K.
Budget: 181.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top