ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Ref.No: 61105400
Start date: 02.01.1999
End date: 31.12.2001
Approval date: 29.12.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 97.482,50 €
Scientific Responsible: MARIANTHI-DIDO LOUKA-GIOVA
Email: didoy@central.ntua.gr
Go to Top