ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 66004900
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.2010
Approval date: 15.07.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 1.467.351,42 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top