ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ref.No: 65070500
Start date: 01.12.1998
End date: 31.12.2005
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top